кошт

 • 31розрахунковий — а, е. 1) Пов язаний з проведенням технічних розрахунків при проектуванні. 2) Який використовується для полегшення обчислень. Розрахункова лінійка. 3) Признач. для обліку коштів, проведення платежів та інших грошових розрахунків. || Признач. для… …

  Український тлумачний словник

 • 32КАШТАН — муж. дерево и плод Fagus castanea. (См. также кошт.). дикий, дерево желудник, Aesculus hippocastanum. свиной, мышки или земляные орешки, растение Bunium bulbocastanum. Каштанник муж. каштановое дерево; собир. каштановая роща. | Любитель каштанов …

  Толковый словарь Даля

 • 33КАШТАН — муж. дерево и плод Fagus castanea. (См. также кошт.). дикий, дерево желудник, Aesculus hippocastanum. свиной, мышки или земляные орешки, растение Bunium bulbocastanum. Каштанник муж. каштановое дерево; собир. каштановая роща. | Любитель каштанов …

  Толковый словарь Даля

 • 34содержание — Содержимое, предмет, суть, сущность, материя, сюжет, тема, фабула, оглавление; довольствие, продовольствие, жизнь, иждивение, кошт. Сюжет (фабула) романа; предмет (тема) разговора. Книга ученого содержания. Они рассуждают о важных материях. Этот… …

  Словарь синонимов

 • 35акредитив — а, ч. 1) Грошовий документ, що являє собою наказ однієї кредитної установи (банку, ощадкаси) іншій про виплату певної суми власникові документа. 2) Іменний папір, який підтверджує право особи, на ім я якої його виписано, отримати в банку вказану… …

  Український тлумачний словник

 • 36актив — у, ч. 1) Найбільш діяльна, ініціативна, передова частина якої небудь організації, колективу. 2) фін. Частина господарського балансу, що відображає на певну дату всі матеріальні цінності, кошти й боргові вимоги, належні даному підприємству або… …

  Український тлумачний словник

 • 37акція — I ї, ж. Цінний папір, який свідчить про те, що його власник вніс певний пай у підприємство. •• Акти/вні а/кції акції, котирування яких регулярно публікуються у газетах. А/кція без номіна/льної ва/ртості акція, яка у випадку ліквідації товариства… …

  Український тлумачний словник

 • 38баланс — у, ч. 1) бухг. Порівняльний підсумок прибутків і видатків при завершенні розрахунків, а також відомість, у якій зафіксовано цей підсумок. || Елемент методу бухгалтерського обліку. || Система показників, згрупованих у зведену таблицю, що… …

  Український тлумачний словник

 • 39банківський — I б анківський а, е. Прикм. до банк I 1). Банківські рахунки. •• Ба/нківська гара/нтія поручительство банка гаранта за виконання грошових зобов язань свого клієнта. Ба/нківська гру/па група інвестиційних дилерів, які беруть на себе індивідуальну… …

  Український тлумачний словник

 • 40безготівковий — а, е. Який здійснюється без виплати готовими грішми, готівкою, у спосіб перерахування. •• Безготівко/ві гро/ші а) економічна категорія, що означає кредитові рештки різних рахунків клієнтури у банках: розрахункових, поточних, поточних валютних,… …

  Український тлумачний словник