опад

 • 111Новозеландская летучая мышь — ? Новозеландская летучая мышь …

  Википедия

 • 112Петров день — Статья о народной обрядности. О церковном праздновании см. статью День Петра и Павла День Петра и Павла …

  Википедия

 • 113В ПОТЕ ЛИЦА — трудиться; делать что л. Напряжённо, с полной отдачей, с большим усердием. Имеется в виду, что лицо или группа лиц (Х) выполняет трудную, тяжёлую работу со всем старанием. Говорится с одобрением, иногда с оттенком иронии. книжн. ✦ Х трудится в… …

  Фразеологический словарь русского языка

 • 114В ПОТЕ ЛИЦА СВОЕГО — трудиться; делать что л. Напряжённо, с полной отдачей, с большим усердием. Имеется в виду, что лицо или группа лиц (Х) выполняет трудную, тяжёлую работу со всем старанием. Говорится с одобрением, иногда с оттенком иронии. книжн. ✦ Х трудится в… …

  Фразеологический словарь русского языка

 • 115вода — и/, ж. 1) Прозора, безбарвна рідина, що становить найпростішу хімічну сполуку Гідрогену з Оксигеном. || перев. з означенням. Напій або розчин якоїсь речовини. || перен., розм. Непотрібні, беззмістовні фрази і т. ін. у викладі матеріалу;… …

  Український тлумачний словник

 • 116вологий — а, е. Який містить вологу; насичений вологою; вогкий. || Покритий вологою. || Мокрий від сліз. || Який відзначається великою кількістю опадів. Вологий клімат. Вологе прибирання …

  Український тлумачний словник

 • 117вологість — гості, ж. 1) Наявність вологи в чому небудь; ступінь насиченості вологою. || Велика кількість опадів. Вологість клімату. •• Абсолю/тна воло/гість вологість, що визначається густиною водяної пари. Відно/сна воло/гість вологість, що являє собою… …

  Український тлумачний словник

 • 118гумідний — а, е. Вологий. •• Гумі/дний клі/мат надмірно вологий клімат, що характеризується перевагою опадів над випаровуванням. Гумі/дний літогене/з утворення осадових порід в умовах такого клімату …

  Український тлумачний словник

 • 119дощомір — а, ч. Прилад для вимірювання кількості атмосферних опадів …

  Український тлумачний словник

 • 120дощомірний — а, е. Який використовується (призначений) для вимірювання кількості атмосферних опадів …

  Український тлумачний словник