орудия

 • 111походное положение орудия — pabūklo žygio padėtis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Paruoštas žygiui pabūklas. Pabūklas ruošiamas žygiui pagal komandą „Žygin!“ atitikmenys: angl. gun from battery rus. походное положение орудия …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 112боевое положение орудия — pabūklo kovinė padėtis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Parengtas šaudyti pabūklas. Pabūklas rengiamas šaudyti pagal komandą „Kovon!“ atitikmenys: angl. gun in battery rus. боевое положение орудия …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 113наводка орудия — pabūklo kreipimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo vamzdžio kreipimas į taikinį (žyminį), pagrindinę kryptį ir pan.; nustatytų taikymo įtaisuose vertikalių ir horizontalių kreipimo kampų sutapatinimas su tokiais pačiais kampais… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 114живучесть орудия — pabūklo veiksnumas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo kovinio naudojimo laikas. Pabūklo veiksnumas priklauso nuo didžiausio iššautų iš šio pabūklo šūvių skaičiaus ir nuvažiuoto atstumo, kuriuos atlaikęs pabūklas išsaugo santykinę kovinę… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 115заряжание орудия — pabūklo užtaisymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Veiksmai, atliekami prieš šūvį įstumiant šaudmenį į vamzdį. Skiriamas šovininis ir atskirasis (tūtinis ir betūtis), automatinis, pusiau automatinis, mechanizuotasis ir rankinis pabūklo… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 116точка стояния орудия — pabūklo stovėjimo taškas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikiklio projekcijos į žemės paviršių taškas. atitikmenys: angl. gun point rus. точка стояния орудия …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 117откат орудия — pabūklo atošliauža statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo arba jo atšliaužiančių dalių judėjimas atgal dėl atatrankos jėgos. Pabūklo atošliauža prasideda, kai sviedinys pradeda judėti vamzdžiu. Minosvaidžiai ir beatošliaužiai pabūklai… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 118звук выстрела из орудия — pabūklo šūvio garsas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Garsas, kurį sudaro pabūklo šovimas. Pabūklo šūvio garsas demaskuoja šaudantį pabūklą. Pagal pabūklo šūvio garsą garsaugaudė stotis nustato šaudančio pabūklo koordinates. atitikmenys: angl …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 119вращающаяся часть орудия — pabūklo sukamoji dalis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo dalys (vamzdis, lopšys, atošliaužos įtaisai, viršutinis stovas su kreipimo ir pusiausvyros mechanizmais, taikymo įtaisais ir šarviniu skydu), judančios horizontalia plokštuma, kai …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 120качающаяся часть орудия — pabūklo sūpuoklinė dalis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo dalys (vamzdis, lopšys ir atošliaužos įtaisai), judančios vertikalioje plokštumoje, kai keliamuoju mechanizmu vamzdžiui suteikiamas pakilimo (nulinkimo) kampas. atitikmenys:… …

  Artilerijos terminų žodynas