фав

 • 121бартарӣ — [برتري] 1. бартар будан, афзалият, фавқият; имтиёз; бартарӣ доштан афзалият доштан, фазилат доштан, беҳтар будан 2. баландӣ, иртифоъ …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 122берун — [بيرون] 1. хориҷ; муқоб. дарун: беруни шаҳр; берун аз ҳудуди… дар хориҷи. ., дур аз хоки… 2. хориҷа, кишвари беруна; беруни дар (дарвоза) пушти дар, паси дар, ақиби дар (дарвоза); дари берун дари баромади ҳавлӣ, дари тарафи кӯча; ҳавлии берун… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 123болосанг — [بالاسنگ] санги фавқонии осиё; муқоб. таксанг, зерсанг …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 124бӯрон — [بوران] тундбоди барфу борон омехта (одатан дар дашту биёбон) ◊ оромии пеш аз бӯрон оромие, ки пас аз он талотуми фавқулодае рӯй доданаш аз эҳтимол дур нест …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 125воқеа — [واقعه] а. ҳодиса, пешомад, рӯйдод: воқеаҳои байналхалқӣ, воқеаи таърихӣ, аз воқеа хабар ёфтан, ба сари воқеа расида омадан; илоҷи воқеа қабл аз вуқӯъ бояд кард (зарб.) ҳеҷ воқеа не (нест) а) ягон ҳодисаи фавқулода рӯй надодааст; б) ҳеҷ боке не;… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 126ғайрат — [غيرت] а 1. кит. рашк; ғаюрӣ; ҳамият 2. саъю кӯшиши бисёр, ҳаракати зиёд; ҷуръат, ҷасорат: ғайрату қобилият, ғайрату ҳиммат, қувват ва ғайрат; ба тариқи истиора: деги ғайрати касе аз ҷӯш мондан, миёни ғайрати худ бастан, хуни ғайрату ҳамияти касе …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 127даҳо — [دها] а. ақлу заковат, зиракӣ, доноӣ; қобилияти фавқулодаи эҷодӣ ва заковатмандии шахс дар соҳаи илму адабиёт: даҳои адабиёт …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 128дин — [دين] а 1. эътиқод ба мавҷудияти қувваҳои фавқуттабиаи идоракунандаи олам, кеш, мазҳаб 2. тариқ, роҳ; ойин, маслак …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 129доҳӣ — [داهي] а 1. фавқулода, зирак, доно; донишманд, нобиға 2. пешво …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 130забар — [زبر] 1. боло, фавқ, рӯи чизе; муқоб. зер; зеру забар кардан (намудан) ниг. зер; зеру забар шудан (гардидан) ниг. зер 2. збш. аломатест дар алифбои арабии тоҷикӣ (′), ки дар болои ҳарфи ҳамсадо гузошта шуда, пас аз он талаффуз шудани овози «а» ва …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 131каромат — [کرامت] а 1. каримӣ, карам, саховат, олиҳимматӣ 2. д. ғайбдонӣ; амали фавқулодае, ки аз авлиё содир мешавад; муқ. мӯъҷиза (ки аз анбиё содир мешавад) …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 132комендантӣ — [کامندنتي] :вақти комендантӣ соатҳои махсусан қайдшуда, ки дар он вақт рафтуомад дар шаҳре мамнӯъ аст (ҳангоми вазъияти фавқулода ё ҳолати ҳарбӣ эълон кардан), қуюди шабгардӣ …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 133қимат — [قيمت] а 1. баҳо, нарх, арзиш: қимати баланд (ё муносиб) додан; ба қимати… ба нархи…; қимат додан нарх мондан, баҳо додан, арзиш муайян кардан ба чизе; қимат доштан арзиш доштан, арзидан 2. гарон, пурбаҳо; муқоб. арзон; аз арзиши худ зиёдтар, аз… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 134қобилият — [قابليت] а 1. истеъдоди зотӣ, лаёқат, қареҳа: қобилияти фавқулода, қобилияти шоирӣ 2. лоиқӣ, сазоворӣ, муносиб будан; қобилияти истиқоматӣ қобили истиқомат будан, муносиби зиндагонӣ будан; қобилият доштан а) лаёқат доштан, соҳиби истеъдоди зотӣ… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 135мазбур — [مزبور] а. кит. мазкур, фавқуззикр, номбаршуда; навишташуда (дар боло) …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 136маҳ — I [مه] мухаффафи моҳ; аз (дар) рӯи касе маҳ дидан касеро одами фавқулода нек, беҳамто ва ғ. пиндошта, шефтаи ӯ шудан; аз девона мепурсӣ, ки маҳ чанд (аст) (мақ.) дар мавриди аз шахси нодону бесалоҳият ҷавоби оқилона талаб кардан гуфта мешавад II… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 137маҳорат — [مهارت] а 1. моҳирӣ, устодӣ, устогӣ, ҳунармандӣ; забардастӣ (дар кор): маҳорати баланд, маҳорати зиёд, маҳорати калон, маҳорати тамом ё том, маҳорати фавқулода, маҳорат нишон додан, маҳорат пайдо кардан 2. қобилият, лаёқат: маҳорати ҳунарпешагӣ… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 138метафизика — [ميته فزيکه] ю 1. таълимоти фалсафӣ дар бораи асосҳои фавқуттабии ҳастӣ, ба таҷрибаи ҳиссӣ дастнорас будани ашё ва ғ. 2. тарзи тафаккури ғайридиалектикист, ки ҳодисаҳои олами моддиро бидуни алоқамандӣ ва инкишофёбии онҳо баррасӣ мекунад …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 139мистика — [ميستيکه] эътиқоди динии боварӣ ба мӯъҷизаи илоҳӣ ва қувваи фавқуттабиӣ, ирфон …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 140моратория — [مارتاريه] лот. дароз кардани мӯҳлати пардохтҳо аз ҷониби ҳукумат бо ягон сабаби фавқулода (ҷанг, обхезӣ, зилзила ва ғ.); ба мӯҳлати номуайян ё муайян боздоштани амали чизе: мораторияи ҳукми қатл, моратория барои идома надодани истеҳсоли силоҳи… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ